0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Młyniska, Gdańsk, ul. Swojska

Kategoria: Gmina Gdańsk

Dwór Młyniska znajduje się w rejonie tzw. Zielonego Trójkąta. Sama nazwa może wskazywać na to, iż w dolnym biegu rzeki Strzyży wpadającej do Martwej Wisły, istnieć musiały niegdyś młyny. Najprawdopodobniej już w czasach krzyżackich istniała tu osada. W przeciągu stuleci zmieniali się jej właściciele oraz osoby dzierżawiące ową posiadłość. W 1515 r. dzierżawcą Młynisk był Hans Langę, który zbudował tutaj olejarnię. W 1548 r. Han sprzedał posiadłość gdańskiemu mieszczaninowi Jakubowi Schelle. Pozostawała ona w rodzinie Schelle do połowy XVII w. Przetrwała nawet spalenie przez wojska Stefana Batorego w 1577 r. W 1676 r. w dworku goszczono królową Marysienkę. Gospodarzem owej posiadłości był wówczas znany gdański patrycjusz wyznania kalwińskiego Zygmunt Kerschenstein. Podczas oblężenia Gdańska został spalony dwór. Wcześniej jednak (w 1743 r.) wojska rosyjskie urządziły w nim polową piekarnię. W 1779 r. kupiec Bruch zbudował nowy dwór. Podczas oblężenia Gdańska w 1807 r. wojska napoleońskie zlokalizowały w Młyniskach swoją bazę wypadową. Rok później dwór został zajęty przez gubernatora Gdańska gen. Jeana Rapp'a i został przeznaczony na potrzeby jego kochanki Julii Buttcher. W 1813 r. dwór po raz kolejny został podpalony przez Rosjan. W 1820 r. został odbudowany w stylu klasycystycznym. Dwór przetrwał II wojnę światową w dość dobrym stanie i został podzielony na mieszkania. W latach 70-tych objęto go opieką konserwatorską, jednak nie uchroniło to jego od dewastacji. W połowie lat 90. spółka Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. rozpoczęła remont dworu. Obecnie w dworze mieści się siedziba zarządu Elektrociepłowni Wybrzeże oraz restauracja.

 

Źródła:

Zdjęcia:

  • Krzysztof Kochanowicz / GR3miasto (udostępniono za zgodą autora)
  • Krzysztof Grochowski (udostępniono za zgodą autora)
Obiekt opisywany Dwór
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 770
Numer dawnego rejestru zabytków 649
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 15-10-1973

Lokalizacja

Kliniczna 13, 80-871, Gdańsk Młyńska, Polska

Komentarze