A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór (VI) Gdańsk, ul. Abrahama

Kategoria: Gmina Gdańsk

Część wsi Polanki niemal trzy i pół wieku temu należała do Henryka Heinego. Istniał już wtedy budynek dworu. Kolejnymi właścicielami byli Baleynowie i Husenowie. To oni sprawili, że położona na skraju lasu rezydencja stała się jedną z najpiękniejszych w okolicy. Niestety dwór popadł w ruinę po tzw. wojnach szwedzkich. Dopiero u schyłku XVII w. z inicjatywy nowego właściciela posiadłości Antoniego de Loche wzniesiono, najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszego dworu, murowany pałacyk z obszernym dziedzińcem, zabudowaniami gospodarczymi i wytwornym ogrodem oraz stawami. Na przełomie XVIII i XIX w. zespół dworski stał się własnością gdańskiego kupca Piotra Adriela i jego małżonki Wilhelmy z domu Geisler. Od I poł. XX w. posiadłość nazywano "Dworem Reymannów" - od nazwiska kolejnych właścicieli. W 1910 r. na łamach Olivaer Nachrichten (nr 40) ukazał się artykuł B. Arkego na temat błędów jakie popełniali badacze historii oliwskich dworów. Autor stwierdził, że Dwór VI (a nie Dwór I - powszechnie przyjęta nazwa) nosił w przeszłości nazwę Monbrillant (Mój Klejnot). To tu w 1807 r. przebywał cesarz Napoleon Bonaparte. Zdaniem Arkego budynek, który należał w późniejszym czasie do paryżanina Guilletean de Villadieu hrabiego von Graudesse, spłonął trzydzieści lat po oblężeniu Gdańska przez Francuzów. Nigdy nie został odbudowany. W okresie kiedy Arke pisał artykuł na miejscu starego dworu stał budynek określony przez autora mianem "czarnej willi".

Jeżeli Dwór VI to ten sam obiekt co pałac Monbrillant to zdaniem Jerzego Sampa (autor książki Gdańskie dwory i pałace) warto byłoby się zastanowić nad tym, jakie prawo do tej posiadłości miał pewien literat rodem z Prus Wschodnich August Leopold hr. Lehndorf. Samp uzasadnia swoje rozmyślenia tym, iż w książkach wydawanych pod koniec XVIII w. (m.in. w Gdańsku) przy nazwisku Lehndorffa widnieje dopisek: Herr zu Monbrillant auf Polanca. Z czasem mury spalonego dworu rozebrano. Natomiast uzyskany z rozbioru materiał wykorzystano wznosząc na skraju wielkiej polany dom mieszkalny.

 

Źródła:

  • Jerzy Samp, Gdańskie dwory i pałace, Gdańsk 2009.

Zdjęcia:

  •  Wizytacja terenowa, 28-10-2016 r., autor: Nina Herzberg
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania
  • Niszczejący
  • Zniszczony
Zastosowanie Własność prywatna
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Widnieje w spisie jako dom

Lokalizacja

Abrahama 27, 80-307, Gdańsk Oliwa, Polska

Komentarze