0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Osłonino

Kategoria: Gmina Puck

W 1366 roku Wielki Mistrz Winryk von Kniprode nadał dobra Oslanyno Szymonowi z Osłaszewa. Nieco później, w 1418 r. folwark klasztorny z karczmą i młynem obejmuje klasztor kartuzów. Wiek XVII to rządy Wejherów, Osłonino stanowi część klucza rzucewskiego z XVIII w. Natomiast dalsze losy miejscowości zbliżone są do dziejów miasta Wejherowa - i tak po Jakubie Wejherze wieś przejęła Joanna z Radziwiłłów, potem córki Jakuba, kolejno Michał Radziwiłł i król Jan III Sobieski. W 1782 r. majątek kupuje Aleksander Gibsone, który zakłada w nim browar. Po niedługim czasie, w 1796 r. dobra przejmuje hrabia Otton Henryk von Keyserlingk, w 1872 r. Osłonino wyodrębnione zostaje jako samodzielny folwark z dóbr rzucewskich. Około roku 1900 umiera właściciel Karol Gerhard von Below, majątek po nim przejmuje córka Paula, która wychodzi za mąż za Keyserlingka. Niemieccy właściciele mieszkają do 1945 roku, kiedy majątek przejmuje Skarb Państwa, następnie jest tam SHR Celbowo.


Sam budynek dworu zbudowano na planie prostokątnym, obiekt 3-traktowy, 5-biegowy, murowany z cegły, datowany na lata 1900-1910.

 

Źródła:

  • Opracowanie tekstu: Radosław Kamiński, w tym:
  • Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
  • Gmina Puck…Piękno odkryte. 20-lecie samorządu, red. Jan P. Dettlaff, Puck-Bydgoszcz 2010.
  • Radosław Kamiński, Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub, Wejherowo 2006.
  • Franciszek Mamuszka, Ziemia Pucka. Przewodnik Krajoznawczy, Warszawa 1989.
  • Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej, Lwów-Warszawa 1924
  • Franz Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego z 1907 r., tłumaczenie z 2011 r., Gdańsk-Wejherowo.
  • Piotr Skurzyński, Radosław Kamiński, Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub, Wejherowo 2008.

Zdjęcie:

  • Radosław Kamiński
Obiekt opisywany Dwór
Zastosowanie Własność prywatna
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Brak

Lokalizacja

84-122, Osłonino, Polska

Komentarze