0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Rybno

Kategoria: Gmina Gniewino

Pierwsza wzmianka o wsi Rybno pochodzi z 1382 r. W tym roku, dokładnie 11 listopada, komtur gdański Walpot von Bassenheim nadał wiernemu Pantkenowi Marcenowiczowi wieś Rybno na prawie chełmińskim. Większość czasu wieś podlegała pod niemiecką bądź pruską administrację. Majątek był własnością rodzin Rybińskich i Przebendowskich. W okresie międzywojennym ludność okolicznych terenów nadgranicznych podlegała intensywnej germanizacji. Po II wojnie światowej Niemców wysiedlono, a w ich miejsce sprowadzono ludność z Kresów. W czasie wojny w pałacu mieścił się szpital niemiecki, a potem gospodarstwo rolne. Trudno o znalezienie jakichkolwiek dokumentów o Rybnie i historii pałacu. 

Pałac pochodzi z XIX w. Po wojnie został on przebudowany. Powojenne przebudowy oraz przystosowanie budynku do funkcji mieszkalno-handlowych pozbawiło go pierwotnych cech architektonicznych. 

 

Źródło:

Zdjęcie:

  • Radosław Kamiński
Obiekt opisywany Pałac
Stan zachowania
  • Częściowo odrestaurowany
  • Niszczejący
Zastosowanie Mieszkania i sklep
Rejestr zabytków Brak wpisu w rejestrze

Lokalizacja

84-251, Rybno, Polska

Komentarze