0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Chynowie

Kategoria: Gmina Gniewino

Pierwsze wzmianki o majątku Chynowie pochodzą z 1383 roku. Przez kilka wieku był własnością rodu von Chinow. W XVIII wieku kolejnymi właścicielami byli: ród von Prebendow, von Brandt, von Jatzkow i von Rexin. Od 1822 do 1884 roku miejscowość była we władaniu rodu Hoene, który miał również kilka posiadłości na Wyżynie Gdańskiej. Między 1884 a 1904 roku właścicielami byli hrabiowie Konrad i Heinrich von Brockdorff-Ahlefeldt. Od nich majątek odkupił Emil Bloch w 1904 roku. Ostatnim niemieckim właścicielem majątku był Gerhard Bloch. W dniu wkroczenia Armii Czerwonej do Chynowia w pałacu mieszkała z nim również jego matka, Therese Bloch.
Sam pałac powstał w XVIII wieku na fundamentach gotyckich. W 1922 roku został rozbudowany o północne skrzydło. Po II wojnie światowej obiekt przejęło państwo polskie. Dopóki był w dobry stanie, służył różnym celom, ale nigdy nie przeszedł generalnego remontu. Jego los zmienił się dopiero, gdy znany pomorski deweloper, firma Orlex kupiła pałac z myślą o utworzeniu w nim prywatnej rezydencji.


Źródła:

  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Gdańsk 2010.
  • Wykaz obiektów nieruchomych – stan na 02.03.2016.
  • www.dachy.info.pl

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 11-11-2015 r., autor: Nina Herzberg
Zespół Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park, gorzelnia, obora, stajnia, magazyn i kuźnia
Obiekt opisywany Pałac
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1070
Numer dawnego rejestru zabytków 918
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 04-12-1984

Lokalizacja

Chynowie 16, 84-251, Chynowie, Polska

Komentarze