A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Mierzynko

Kategoria: Gmina Gniewino

Kiedyś występowało pod nazwą Małe Mierzyno (Klein Mersin). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1392 roku. Do 1658 roku wieś należała do okręgu majątków Roszczyce. W 1544 r. książę szczecińsko-pomorski Barnim oddał w lenno kilka łąk w granicach Mierzynka i Gartkowic Jerzemu von Krockow. W dokumentach z 1742 roku jako właścicieli wymienia się ród von Lantow. W 1777 roku wieś była w posiadaniu Jakoba G. von Mach. W następnych latach właściciele często się zmieniali. Ostatnim gospodarzem Mierzynka był Heinrich Peschko, który był dyplomowanym rolnikiem. Wraz z małżonką Evą-Luise Haselau przejęli majątek w Mierzynku po ojcu pani Evy-Luise w 1942 roku. Ojciec pani Haselau  nabył go w 1911 roku od pani von Bonin z Bożegopola Małego.

Dwór znajdujący się w Mierzynku pochodzi z 1910/15 roku. Po 1945 roku był siedzibą PGR. Obecnie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, s. 359.
  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Pruszcz Gdański 2010.
  • Rejestr zabytków nieruchomych – stan na 16.03.2017.

Zdjęcie:

  • Wizytacja terenowa 06-06-2015 r., autor: Nina Herzberg

 

Zespół zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, aleja, ogród, budynek wagi (1935 r.)
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony, Ruiny
Zastosowanie Brak
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1069
Numer dawnego rejestru zabytków 917
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 04-12-1984

Lokalizacja

84-251, Mierzynko, Polska

Komentarze