A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Bożypole Wielkie

Kategoria: Gmina Łęczyce

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1356 roku. W XV w. wieś była wolnym majątkiem rycerskim, a jego właściciel płacił polski podatek w naturze np. w świniach, kozach czy wołach. Ponadto był zobowiązany do tzw. przewodu, czyli do dostarczania przewodnika przez swoje ziemie, podróżującemu władcy. Pierwszymi znanymi z nazwiska właścicielami majątku były w XVI i XVII wieku rodziny von Bochen i von Lantosch. W 1628 r. majątek został podzielony na Bożepole Małe i Wielkie. Trzydzieści lat później majątek został zastawiony, prawdopodobnie za długi, a właścicielem została rodzina von Tadden z Nieznachowa. W następnych latach majątek często zmieniał właścicieli. W 1700 r. Bożepole Wielkie należało do rodziny von Breitenbach, która utrzymała dobra do 1763 r. Po śmierci właściciela wdowa po nim Katarzyna Elżbieta, z domu von Krockow przekazała majątek synowi Bogusławowi Fryderykowi von Breitenbach. On sprzedał go 8 listopada 1763 r. Franzowi Georgowi von Rexin. W tym czasie dokonano przebudowy starego dworu, wokół założono ogród w stylu starofrancuskim, cechującym się przepychem architektury. 

W 1777 roku majątek kupiła generałowa Henrietta Luiza von Göltz z domu von Krakow z linii Roszczyce, była ona wdową po Jerzym von Weiherze. Doprowadziła ona do budowy nowego dworu, a tereny ogrodowe powiększono i założono ogród ozdobny. Posiadłość otrzymał w spadku jej najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Ernest Ludwig von Weiher. Po jego śmierci majątek przejęła jego druga żona Dorota Fryderyka, z domu Heller. Po jej śmierci z kolei majątek przypadł w udziale synowi Ernesta - Carlowi von Weiher. Kiedy zmarł Carl, majątek przejął jego młodszy brat Eugen. W 1876 r. zmarł Eugen, a spadkobiercą został najmłodszy syn Ernesta Ludwika von Weihera - Maksymilian. Po jego śmierci majątek nadal był w rękach rodu von Weiher. Rodzina przebywała tam do 1945 r., po czym opuścili swój majątek i wyjechała do Niemiec. 

Po wojnie majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa. Część ziem rozparcelowano, a resztę przekazano w użytkowanie PGR Godętowo. Dwór wraz z przyległym parkiem oddano w zarząd Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wejherowie. Budynek dworu został zaadaptowany na mieszkania dla pracowników gospodarstwa rolnego. Na przełomie lat 60-70-tych przeprowadzono niewielki remont. W latach 70-tych w części dworu oraz w byłej oranżerii urządzono przedszkole, a na terenie ogrodu wydzielono miejsce na plac zabaw. Budynek potrzebował gruntownego remontu. Przeprowadzono go w 1986 r. W 1992 r. nastąpiła likwidacja gospodarstwa, a pozostawiony majątek przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dwór zaś wraz z zdewastowanym parkiem przejęła gmina Łęczyce. Obecnie w budynku nadal znajduje się przedszkole, a druga jego część pełni funkcje mieszkalne. Obiekt z roku na rok coraz gorzej wygląda, ponieważ nie przeprowadza się potrzebnych remontów. 


Źródło:

  • Gertruda Pierzynowska, Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub, Tczew 1998.
  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Pruszcz Gdański 2010.
  • Rejestr zabytków nieruchomych – stan na 02.03.2016.


Zdjęcie:

  • Wizytacja terenowa 11-11-2005 r., autor: Nina Herzberg

 

Zespół Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park
Obiekt opisywany Pałac
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony
Zastosowanie Przedszkole
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1040
Numer dawnego rejestru zabytków 897
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 29-11-1983

Lokalizacja

84-214, Bożepole Wielkie, Polska

Komentarze