0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Redkowice

Pierwsza wzmianka o Redkowicach pochodzi z dokumentu opisującego wieś. Dokument ten został sporządzony na polecenie wielkiego mistrza Dytrycha von Altenburga, który pełnił tę funkcję w latach 1335-1341. W 1308 roku akt ten był przeznaczony dla posiadacza Redkowic Jana Pierzcha (Pircha). Inne źródła podają, że w 1299 roku Jasbon Pirch otrzymał od Krzyżaków za swoje zasługi na wojnie kilka wsi, w tym Redkowice. Ród von Pirchów ten zniknął w końcu XVII wieku ustępując miejsca Natzmerom (von Natzmer), ale jeszcze w 1756 roku część dóbr redkowickich pozostawała w rękach wdowy po majorze von Pirch. Jako właściciela wsi w 1784 roku wymienia się porucznika Alexandra Hartwiga von Natzmer. 

W 1800 roku majątek został sprzedany porucznikowi von Selchow. W późniejszym czasie przeszedł na jego spadkobierców. 

Na przełomie wieków Redkowice często zmieniało swoich właścicieli. W latach międzywojennych zostało zakupione przez Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w celu parcelacji.

W Redkowicach odnaleźć można pozostałości po parku.

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Nieistniejący
Zastosowanie Brak
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Zespół dworsko-folwarczny: rządcówka (nr 23), trafostacja, budynek inwentarski, dom gorzelanego

Lokalizacja

84-351, Redkowice, Polska

Komentarze