0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Pogoroszewo

Pierwsza wzmianka o Pogorszewie pochodzi z roku 1340 z dokumentu opisującego granice Redkowic. Wówczas właścicielem był niejaki Sobiesław (Sobeslaus). W 1353 roku komtur gdański Giselbrecht von Dudelsheim nadał połowę Pogoroszewa Wojciechowi Przenowi na prawach magdeburskich. Druga część była wówczas własnością rodu von Jatzkow. Podział ten utrzymał się do 1800 roku. Kolejnymi właścicielami dóbr były rodziny: Pirch, Janowicz, Natzmer, Czapskich i von Schlochow (Słuchowskich), Sarbskich i von der Osten. 

We wsi zachował się XIX–wieczny dwór oraz murowana obora z 1844 roku.

 

Źródło:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.

Zdjęcia:

  • Radosław Kamiński

 

Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania
  • Ruiny
  • Nieistniejący
Zastosowanie Brak
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Zespół folwarczny: gorzelnia, dom gorzelanego (nr 9), dwie stodoły

Lokalizacja

84-351, Pogoroszewo, Polska

Komentarze