0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Żelazkowo

Żelazkowo było niegdyś folwarkiem należącym do majątku rycerskiego Redkowice. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg przekazał owe ziemie w lenno Janowi de Pirch. Do końca XVII wieku majątek był we władaniu rodziny von Pirch. Następnie gospodarstwo zostało przejęte przez rodzinę von Natzmer. W 1800 roku odkupiła je natomiast rodzina von Selchow. W 1894 roku Żelazkowo sprzedano berlińskiemu kupcowi Meyerhemowi, który rozparcelował 150 ha ziemi dziewięciu gospodarzom. W opisie pomorskich gospodarstw rolnych z roku 1939 jako ostatnich właścicieli majątku wymienia się spadkobierców Wolffa. W latach 1931-1932 gospodarstwem kierował zarządca Otton Elten.
Dworek w Żelazkowie został wybudowany w 1889 roku i należał do rodziny Selchow. Obecnie dworek jest własnością prywatną.


Źródła:

  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Pruszcz Gdański 2010.
  • Piotr Skurzyńsi i Radosław Kamiński, Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub.


Zdjęcia:

  • Radosław Kamiński
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Mieszkania
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Dwór (nr 5), zespół folwarczny: stodoła i obora, obora i chlewnia, dawna szkoła obecnie budynek mieszkalny

Lokalizacja

84-351, Żelazkowo, Polska

Komentarze