0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dworek Gęś

Kategoria: Gmina Wicko

Gęś po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach z 1347 roku. Jest to dawna siedziba rodu Wejherów. W 1377 roku jako właściciel wymieniany jest Wejher von der Gaus. Później majątek musiał przejść w inne ręce, ponieważ w 1660 roku odnotowano fakt sprzedaży przez braci Krokowskich na rzecz Wawrzyńca Krzysztofa von Somnitz. Odtąd aż do 1945 roku Gęś pozostaje własnością tejże rodziny. 

Pod koniec wojny w Gęsi mieścił się obóz koncentracyjny dla więźniów ewakuowanych ze Stutthofu.

Znajdujący się tu dwór pochodzi z połowy XIX wieku.

 

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko.
  • Lokalny program rewitalizacji gminy Wicko, Wicko, 2005.

Zdjęcie:

  • Wizytacja terenowa 05-11-2017, autor: Nina Herzberg
Obiekt opisywany Dworek
Stan zachowania Ruiny
Zastosowanie Brak
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków dworek nr 11/12, murowany z poł. XIX w., budynki pofolwarczne XIX/XX w., w tym stodoła

Lokalizacja

84-352, Gęś, Polska

Komentarze