A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Zaleskie

Kategoria: Gmina Ustka

Wieś Zaleskie wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1344 r. Pierwszym właścicielem był von Typhanow. Od 1461 do 1945 r. pozostawała w rękach rodziny von Below. Jedną z czołowych postaci tego rodu był major Andrzej Mikołaj Jerzy, po nim majątek odziedziczył jego syn Walter, który gospodarzył w Zaleskich do 1944 roku. Do czasu wejścia Rosjan do Zaleskie, majątkiem opiekowała się wdowa po Walterze von Below. Od 1950 r. w dworze znajdował się miejscowy PGR. Następnie obiekt przeznaczono na ośrodek kolonijny. Należał on do Jelczańskich Zakładów Samochodowych.


Dwór w Zaleskich pochodzi z XVIII wieku, zbudowany został jako budynek dwutraktowy, na planie prostokąta z portykiem od przodu. W XIX wieku dobudowano przybudówkę również na planie prostokąta. Została ona rozebrana w 1965r. Dwór postawiono z cegły na kamiennym fundamencie z dachem naczółkowym krytym dachówką zwaną karpiówką. Do dworu od strony północnej przylegał park z interesującymi okazami drzew i krzewów. 

 

Źródła:

  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 - 2012.
  • Rejest Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany Dwór, Park
Stan zachowania Częściowo odrestaurowany
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 367
Numer dawnego rejestru zabytków 194
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 15-04-1965

Lokalizacja

16-061, Zaleskie, Polska

Komentarze