0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Zaleskie

Kategoria: Gmina Ustka

Wieś Zaleskie wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1344 r. Pierwszym właścicielem był von Typhanow. Od 1461 do 1945 r. pozostawała w rękach rodziny von Below. Jedną z czołowych postaci tego rodu był major Andrzej Mikołaj Jerzy, po nim majątek odziedziczył jego syn Walter, który gospodarzył w Zaleskich do 1944 roku. Do czasu wejścia Rosjan do Zaleskie, majątkiem opiekowała się wdowa po Walterze von Below. Od 1950 r. w dworze znajdował się miejscowy PGR. Następnie obiekt przeznaczono na ośrodek kolonijny. Należał on do Jelczańskich Zakładów Samochodowych.

Dwór w Zaleskich pochodzi z XVIII wieku, zbudowany został jako budynek dwutraktowy, na planie prostokąta z portykiem od przodu. W XIX wieku dobudowano przybudówkę również na planie prostokąta. Została ona rozebrana w 1965r. Dwór postawiono z cegły na kamiennym fundamencie z dachem naczółkowym krytym dachówką zwaną karpiówką. Do dworu od strony północnej przylegał park z interesującymi okazami drzew i krzewów. 

 

Źródła:

  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 - 2012.
  • Rejest Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Częściowo odrestaurowany
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 367
Numer dawnego rejestru zabytków 194
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 15-04-1965

Lokalizacja

16-061, Zaleskie, Polska

Komentarze