5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Pałac Duninowo

Kategoria: Gmina Ustka

Pierwsza wzmianka o Duninnowie pochodzi z 1493 roku z potwierdzenia istnienia parafii we wsi. Pozostawało ono własnością Krummelów do XIX wieku. Po nich Duninowo przejęli skoligaceni z nimi von Belowie, którzy wywodzili się z pomorskich Biełowów. Belowowie sprzedali Duninowo Ottonowi von Frankenstein, a ten po paru latach odsprzedał je Alfredowi von Croy, potomkowi ostatniego księcia pomorskiego Ernesta. Majątek był jednak dzierżawiony przez Leo Scheiemanna i jego potomnych.

We wsi znajduje się murowany pałac z końca XIX wieku oraz park dworski z połowy XIX wieku. 

 

Ciekawostki:

  • W herbie rodu von Below na błękitnej tarczy znajdują się trzy obcięte głowy, podobno należą one do pogan, którzy zostali ścięci przez przodów rodu von Below w czasie walk z niewiernymi. 
  • Kościół w Duninowie był w XIX wieku ośrodkiem luterańskiego separatyzmu. Rodzina von Below organizowała dla chłopców w swoich pałacach msze i namawiała do bojkotu ewangelickich szkół. 

 

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit. Lübeck 1989, S. 443-450.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 -2012.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa, 01-05-2018, autor: Nina Herzberg

 

Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1679
Numer dawnego rejestru zabytków 370
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 15-12-1998

Lokalizacja

76-270, Duninowo, Polska

Komentarze