A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Przytocko

Kategoria: Gmina Kępice

Wieś Pritzig była majątkiem należącym do rodu von Lettow. Sięgał on czasów kolonizacyjnych, jednak pierwsze zapisy pochodzą z 1473 r. Więcej informacji o samej wsi - historia wsi Przytocko.

Sam pałac powstał w 1909 r. Wybudował go Fryderyk v. Grunberg, który rezydował w nim do 1945 r. W latach 1950-60 obiekt był własnością PGR w Przytocku. W pałacu funkcjonowało również przedszkole. Następnie budynek przekazano w nieodpłatną dzierżawę Fabryce Igieł Dziewiarskich w Łodzi. Został on wykorzystany na kolonie dla dzieci pracowników Fabryki. W 1970 r. Fabryka zrezygnowała z dzierżawy z powody zbyt wysokich kosztów utrzymania obiektu. W 1974 r. PGR decyzją Wojewody Koszalińskiego, przekazał nieodpłatnie pałac Prezydium Zarządu Głównego „Caritas" w Warszawie. W 1975 r. rozpoczęła się adaptacja budynku na cele opiekuńcze dla 60-ciu chłopców upośledzonych umysłowo. Remont trwał dwa lata. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku przejęło od Zarządu „Caritas" Zgromadzenie SS Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry prowadziły dom do września 1990 r. 26 września 1990 r. została spisana umowa użyczenia pałacu pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Braci Szkół Chrześcijańskich. Na mocy umowy ZBSCH zobowiązało się do prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Do dziś ZBSCH prowadzi w pałacu Dom Pomocy Społecznej.

W rejestrze zabytków widnieje tylko park pałacowy.

 

Źródło:

Obiekt opisywany Park pałacowy
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1702
Numer dawnego rejestru zabytków 375
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 22-12-1999

Lokalizacja

Przytocko 39, 77-223, Przytocko, Polska

Komentarze