5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Pałac Łojewo

Kategoria: Gmina Damnica

Początkowo jedna z części Łojewa stanowiła lenno rodu von Stojentin. Wynika to z dokumentu z 1476 roku, który jako właściciela wymienia Lorenza von Stojentin. Inna z części należała do rodu von Rexin. W 1523 roku właścicielem był Jurgen Loygen. Jako kolejnych właścicieli wymienia się ród von Wobeser, o czym świadczy dokument z 1569 roku. W 1666 roku część Łojewa zakupił Ewald von Puttkamer a kolejną część zakupił w 1690 roku. Potem wdowa po nim poślubiła Petera von Zitzewitz i wniosła odziedziczony po byłym mężu majątek do tej rodziny. W 1746 roku właścicielem został kapitan Christian Heinrich von Schlieffen, który odsprzedał majątek w 1777 roku Ottonowi Wilhelmowi Ernstovi von Bonin. Po jego śmierci w 1787 roku dobra przeszły na ręce jego syna Fredricha Bigislawa von Bonin. Wydzierżawił on majątek w 1830 roku Fredrichowi Wilhelmowi von Schultz, a w 1835 roku mu go sprzedał za 42 tysiące talarów. Później Łojewo przypadło synowi Fredricha Edwardowi von Schultz. W 1861 roku właścicielem był Georg von Boehn, a po jego śmierci w 1938 roku jego syn Joachim, który był ostatnim przedwojennym właścicielem.

Zespół pałacowo-folwarczny znajdujący się w Łojewie pochodzi z czwartej ćwierci XIX wieku i lat 30-tych XX wieku. 

 

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit. Lübeck 1989, S. 703.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Zastosowanie Mieszkania
Rejestr zabytków Brak

Lokalizacja

Łojewo 3, 76-231 , Łojewo, Polska

Komentarze