0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Łabiszewo

Łabiszewo było niegdyś wsią szlachecką. Należało do rodu Puttkamerów, a potem Zitzewitzów. W XIX w. Łabiszewo należało do rodu von Gottberg. Po śmierci właściciela Franza Döringa von Gottberga majątek przeszedł na jego synów Christiana Lorenza von Gottberg i Martina Heinricha von Gottberg. W 1773 roku Łabiszewo zostało sprzedane Casprowi Heinrichowi von Zitzewitz. Pod koniec XVIII i w XIX wieku Łabiszewo ponownie weszło we władanie rodu von Gottberg. Od 1847 r. majątkiem zarządzał Jakob Franz Johann Friedrich von Gottberg, a następnie jego syn Otto. W 1900 r. jako bezpośredni sukcesor Urlich von Gottberg sprzedał Łabiszewo. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami byli: w latach 1910-1928 Kalikstus von Zakrzewski i w 1939 r. pani von Steegen z domu Ziztewitz. 

Opis ze strony www.mojadebnica.pl: 

W skład majątku wchodził zespół folwarczny z XIX wieku w tym stodoła murowana z kamienia z II połowy XIX wieku oraz park. Zespół dworsko-parkowy o powierzchni 9 ha powstał na przełomie XIX/XX wieku. W układzie przestrzennym można wyróżnić dwie wyraźne części: cześć gospodarczą – dawny folwark i park. Przy asfaltowej drodze rosną trzy dęby szypułkowe (widoczne na ostatnim zdjęciu. Wzdłuż brukowanej drogi występuje szpaler dębowy złożony z 31 drzew. Od zachodu majątek otoczony jest łąkami. Od północnego wschodu graniczy z zabudową wsi. Po stronie południowej w sąsiedztwie posiadłości znajduje się las. Z zabudowy gospodarczej zachowały się budynki inwentarskie: obora stajnia, dawna stodoła, gorzelnia, a także budynek mieszkalny – dawny dom zarządcy. Park przylega bezpośrednio do placu folwarcznego. Odrębny wjazd na jego teren znajduje się po stronie wschodniej, gdzie zachowały się wysokie słupy od bramy. Po lewej stronie bramy wjazdowej występują buki. Od bramy do ruin dworu prowadzi zniszczona brukowana droga. Przed ruinami pałacu rośnie klon srebrzysty, topola kanadyjska, buk pospolity i dąb szypułkowy. W parku można jeszcze spotkać: buki pospolite, wiązy polne, kasztanowce pospolite, jesiony wyniosłe, klony pospolite i lipy drobnolistne. W pobliżu asfaltowej drogi znajduje się zarastający staw parkowy. Park jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989, S. 679–681.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 02-05-2017 r., autor: Nina Herzberg

 

Obiekt opisywany Pałac
Stan zachowania
  • Ruiny
  • Nieistniejący
Zastosowanie Brak
Rejestr zabytków Brak wpisu

Lokalizacja

76-248, Łabiszewo, Polska

Komentarze