A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Starnice

Nazwa Starnice pochodzi od niem. Starnitz (1586) i Sternitz (1628). Jest ona dwuznaczna, tłumaczona od nazwy osobowej Starna, Starnia, Stron lub od określenia – strona, czyli kraj, terytorium, okolica, miejscowość w znaczeniu: ci, którzy mieszkają na uboczu. Miejscowość ta była znana jako lenno Bendemerów. Do roku 1696 majątek znajdował się w rękach rodu von Below. W 1753 r. dobra przeszły z rąk Petera Otto von Bandemer na rodzinę Gottbergów, która rezydowała tutaj do 1945 r.


Pałac został wybudowany pod koniec XVIII w. przez rodzinę von Gottberg. W XIX w. dobudowano do niego niższą oficynę. Jest on budowlą późnobarokową, dwukondygnacyjną, 9-osiową. W jego fasadzie znajduje się 3-osiowy pozorny ryzalit, poprzedzony niskim portykiem oraz zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W tympanonie umieszczono rodzinny herb Gottebergów.


Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 02-05-2017 r., autor: Nina Herzberg
  • Alexander Duncker, Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883 [dostęp: www.digital.zlb.de], Starnitz
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony
Zastosowanie Mieszkania
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 404
Numer dawnego rejestru zabytków 154
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 15-02-1966

Lokalizacja

76-248, Starnice, Polska

Komentarze