0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Starnice

Nazwa Starnice pochodzi od niem. Starnitz (1586) i Sternitz (1628). Jest ona dwuznaczna, tłumaczona od nazwy osobowej Starna, Starnia, Stron lub od określenia – strona, czyli kraj, terytorium, okolica, miejscowość w znaczeniu: ci, którzy mieszkają na uboczu. Miejscowość ta była znana jako lenno Bendemerów. Do roku 1696 majątek znajdował się w rękach rodu von Below. W 1753 r. dobra przeszły z rąk Petera Otto von Bandemer na rodzinę Gottbergów, która rezydowała tutaj do 1945 r.


Pałac został wybudowany pod koniec XVIII w. przez rodzinę von Gottberg. W XIX w. dobudowano do niego niższą oficynę. Jest on budowlą późnobarokową, dwukondygnacyjną, 9-osiową. W jego fasadzie znajduje się 3-osiowy pozorny ryzalit, poprzedzony niskim portykiem oraz zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W tympanonie umieszczono rodzinny herb Gottebergów.


Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 02-05-2017 r., autor: Nina Herzberg
  • Alexander Duncker, Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883 [dostęp: www.digital.zlb.de], Starnitz
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania
  • Niszczejący
  • Zniszczony
Zastosowanie Mieszkania
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 404
Numer dawnego rejestru zabytków 154
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 15-02-1966

Lokalizacja

76-248, Starnice, Polska

Komentarze