5.00 (2 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Pałac Cecenowo

Kategoria: Gmina Główczyce

Cecenowo wzmiankowane było już w 1229 roku. W 1232 r. otrzymał je jako nadanie księcia gdańskiego Świętopełka klasztoru norbertanek w Żukowie. Inne źródła podają, że pierwsza wzmianka o Cecenowie pochodzi z 1249 roku i to wtedy książę Świętopełek nadał osadę klasztorowi norbertanek w Żukowie.

W 1510 wieś została odkupiona od klasztoru przez Ewalda von Massow. Po wygaśnięciu rodu w linii męskiej Cecenowo powróciło do klasztoru. Rok później, po protestach rodziny, konwent klasztoru potwierdził sprzedaż i dobra powróciły do rodu von Massow. W 1777 roku majątek został odsprzedany Moritzowi von Weiher (Weyer, Wejherom) z Janowic za  22 tys. talarów (inne źródła: 30 tys. talarów). Ci z kolei  w 1795 roku sprzedali dobra za 40 tys. talarów Casprowi Wilhelmowi von Zitzewitz. Inne źródła podają, iż Cecenowo pod koniec XVIII w. przeszło w ręce Caspra Wilhelma von Zitzewitz, ponieważ wniosła je jako wiano poślubiona przez Caspra Dorota, córka Christiana Beniamina Heringa ze Słupska. Ostatnim przedwojennym właścicielem Cecenowa był Wilhelm Zygfryd Otto Marcin von Zitzewitz (dokładnie od 1918 roku). 


Pałac / dwór (w rejestrze jako dwór, w programie opieki nad zabytkami jako pałac) znajdujący się w tej miejscowości został zbudowany w latach 1812-1814 przez Caspra Wilhelma von Zitzewitz. Obiekt rozbudowano w latach 1864-1889, wtedy przyjął on formę założeń pałacowych. Budowla składa się z trzech wyraźnie od siebie oddzielonych części, z wieżą pośrodku. Dwór jest murowany, otynkowany, z dachem krytym dachówką ceramiczną. Z dawnego wyposażenia we wnętrzu zachowała się belka datowana na 1678 r., kartusz herbowy Zitzewitzów nad wejściem do starszej części budynku, oryginalna stolarka drzwiowa i drewniana klatka schodowa w starszej części obiektu. W otoczeniu pałacu zachował się park z licznymi przykładami drzew pomnikowych, między innymi jodły, tulipanowca amerykańskiego (obumarły), jesionu, buka i klonu. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także XVIII i XIX-wieczne zabudowania folwarczne, do momentu pożaru w 2008 r. również murowany budynek gospodarczy z 1857 r. (pozostał tylko fundament).

Pałacem opiekuje się obecnie Pan mieszkający na terenie majątku. Był on niegdyś również kierownikiem gorzelni w Zdrzewnie. Stan zdrowia nie pozwala mu na stres, dlatego podczas wizytacji terenowej (17-09-2016) nie chciał wypowiedzieć się do kamery. Bardzo ubolewa nad obecnym stanem obiektu. Pałac z roku na rok coraz bardziej niszczeje. Właścicielem jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Bekas Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. 

 

Wybrane komentarze z Pmorskiego Forum Eksploracyjnego:

jaroslawski, 08-01-2013:

Pałac chciał kupić właściciel pensjonatu w Poraju ,niestety gościu wziął go jako hipotekę pod kredyt , także przyszły właściciel musiałby spłacić to zobowiązanie ,które jest niemałe i jeszcze wyremontować !
Potomek ostatniego właściciela na pytanie czy nie chciałby kupić teraz tego pałacu powiedział : Nasza rodzina już raz za ten pałac zapłaciła drugi raz nie będziemy płacili.

 Kameleo, 19-02-2015:

Dziś przejechałem przez Cecenowo, zdjęć nie robiłem, ale wygląda jak wyglądało. Obszar faktycznie spory, fajnie byłoby wejść do środka. Ciekawe jak wyglądają pałacowe piwnice:) Szkoda obiektu, bo naprawdę mógłby robić niezłe wrażenie.

 

Więcej zdjęć obiektu znajduje się w galerii - LINK.

 

Artykuł, Lisaweta von Zitzewitz. Pojednawczyni, Wysokie Obcasy, 26-01-2002 r., autor: Leszek Wołosiuk - LINK

 

Źródła:

 • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
 • M. Mazur, H. Soja, Ziemia słupska - dzieje i kultura : objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
 • Jan Maziejuk, Pałace i dwory ziemi słupskiej, 2011.
 • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2009-2012.
 • Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 - 2012.
 • Rejestr zabytków nieruchomych, stan na 01-09-2016.
 • www.regionslupski.pl
 • www.forum.eksploracja.pl 

Zdjęcia:

 • Wizytacja terenowa, 17-09-2016 r., autor: Robert Zieleziński
 • Wizytacja terenowa, 17-09-2016 r., autor: Nina Herzberg-Zielezińska
 • Alexander Duncker, Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883 [dostęp: www.digital.zlb.de], Zezenow

 

Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
 • Pałac
 • Dwór
 • Park
Stan zachowania
 • Niszczejący
 • Zniszczony
 • Ruiny
Zastosowanie Własność prywatna Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Bekas Sp. z o.o.
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 196
Numer dawnego rejestru zabytków 25
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 02-02-1961

Lokalizacja

Cecenowo 42, 76-220, Cecenowo, Polska

Komentarze