0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Rzuszcze

Kategoria: Gmina Główczyce

Rzuszcze to lenno rodu von Kleist, które wymieniane jest w dokumentach historycznych po raz pierwszy w 1499 roku. Tego roku książę Boguslawa X podarował wieś swojemu radcy Jürgenowi von Kleist, którą bracia Martin i Tetzlaff Puttkamer kupili od krewnych rodziny Damerow. 

W 1717 roku jako właściciela wymienia się Jochima (bądź Joachima) Ewalda von Kleist, który w tym roku umarł. Jego synowie zgodnie postanowili, iż majątek przejmie najstarszy z nich - porucznik Franz Kasimier (Franciszek Kazimierz) von Kleist. Inne źródła wskazują rok 1740 jako datę przejęcia dóbr przez Franza. W 1910 roku właścicielem majątku był Hans von Kleist, a w 1928 roku Ewald von Kleist. 

Dwór znajdujący się w Rzuszczy został zbudowany w 1845 roku na planie prostokąta, jako budynk jednokondygnacyjny. Po zakończeniu II wojny światowej stał się on własnością państwa. Obecnie mieści się w nim świetlica wiejska oraz mieszkania.

 

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989, S. 838
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Plan odnowy miejscowości Rzuszcze na lata 2008-2015. 
  • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2015-2018.
  • Gminna ewidencja zabytków nieruchomych Gminy Główczyce, 2017.

Zdjęcia:

  • Grzegorz Chowicki, udostępniono za zgodą autora.
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie Świetlica i mieszkania
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Dwór w zespole dworsko-parkowym z 1845 r.

Lokalizacja

76-220, Rzuszcze, Polska

Komentarze