0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Górzyno

Kategoria: Gmina Główczyce

Górzyno wzmiankowane było już w 1476 roku i kolejno w latach 1499, 1518 i 1523 jako dobra rodowe Stojentinów. Od 1648 do 1837/39 roku wieś stała się lennem rodu von Wobeser za sprawą kapitana Georga von Wobeser. Później (tj. od 1839 roku) dobra zostały przejęte przez Nikolausa (Mikołaja) von Below i do 1945 roku pozostawały w rękach tego rodu. W 1919 roku po śmierci Nikolausa von Below majątek przejął Rüdiger von Below, a w 1923 r. Wedig von Below.  O zamożności dawnych właścicieli świadczy pałac, który został wybudowany prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Nikolaus von Below, który przyczynił się do wybudowania obiektu, zmarł w nim w 1919 r. Pochodził ze znanej meklembursko-pomarańskiej szlachty i był synem książęcego, rosyjskiego majora, posiadacza dóbr ziemskich – Karla von Below. Po II WŚ zarząd nad pałacem przejęła Centrala Nasiennicza w Górzynie, w której za młodu swój talent szlifował Andrzej Lepper.

W drugiej połowie XIX wieku dobudowano dwupiętrową część zachodnią. Fronton pałacu zdobi zwrócony ku południowi, wsparty na czterech kolumnach ryzalit z tarczą zegarową. Ściany szczytowe są zwieńczone attykami ze sterczynami i esownicami. Budynek został wybudowany na planie prostokąta, skrzydło główne i zachodnie tworzą w zarysie literę L. W nowszej części pałacu znajduje się okrągła wieża z latarnią przykryta dachem kopulastym. Z dawnego wyposażenia pałacu zachowało się wiele cennych obiektów m.in.: wsparty na dwóch kolumnach kominek z porożem danieli zdobiony płaskorzeźbami tarcz herbowych gryfa, orła i Belowów, widnieją na nich daty: 1417 i 1298 – początek rodu Belowów oraz 1798 (kominek ten znajduje się w holu); okna witrażowe przedstawiające tarcze herbowe, neoklasycystyczne boazerie, ozdobne piece, stolarka drzwiowa i okienna, w niektórych drzwiach oryginalne, kute z żelaza klamki. W okrągłej wieży znajduje się klatka schodowa, która łączy kondygnacje nowszej części pałacu. Pałac otoczony jest dużym parkiem krajobrazowym. 

W 2014 roku komornik Jadwiga Żuralska wydała obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości. Podała do publicznej wiadomości, że 19 stycznia 2015 roku w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku ma odbyć się licytacja udziału ½ w nieruchomości stanowiącej działki zabudowane zabytkowym pałacem i budynkami gospodarczymi, które należą do dłużnika Pawła Lewtak.

 

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.
  • www.muzeumkluki.pl
  • www.nakomnaty.latte24.pl
  • www.komornicy.slupsk.pl/?tag=palac

Zdjęcia:

Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park
Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Stan zachowania W remoncie
Zastosowanie Brak
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1114
Numer dawnego rejestru zabytków 235
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 27-05-1986
Gminna ewidencja zabytków Zespół pałacowo-folwarczny z XIX w., park

Lokalizacja

76-220, Górzyno, Polska

Komentarze