0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Podole Wielkie

Kategoria: Gmina Główczyce

Wieś Podole Wielkie wzmiankowana była w dokumentach już w XV wieku. Od 1519 roku stanowiła lenno rodu von Stojentin (wskazują na to listy lenne z 1519, 1531, 1575, 1605, 1608, 1618 i 1665). W 1575 roku wieś przeszła pod władanie rodu von Puttkamer. Za sprawą Georga Dietricha Puttkamera, który wykupił trzecią część Podola od Lorenza Henninga i Ernesta Gersona von Stojentin, cały majątek znalazł się w rękach Puttkamerów. Lustracja z roku 1717 wskazuje jako współwłaścicieli: Bogeslaffa Rydigera von Hoym, Martina Christiana von Prebendow oraz Marrhiasa von Puttkamer. W 1784 roku jednym z właścicieli majątku był ponownie Georg Dietrich von Puttkamer. Na początku XIX wieku. Podole Wielkie należało do Stojentinów i Somnitzów. W 1820 roku wieś została zmieniona w tzw. Freigut – dobra wolne od podatków. W tym okresie właścicielem był baron Georg Friedrich Lorenz von Puttkamer. W 1841 roku Podole zostało sprzedane przez Aleksandra von Putkkamer za 77 tysięcy talarów Philippowi von Braunschweig. Ród von Braunschweig był w posiadaniu wsi aż do końca II wojny światowej, a jej ostatnimi właścicielami byli: Richard i Barnim.

Dwór (pałac)  stojący w Podolu Wielkim pochodzi z połowy XIX wieku. Otoczony jest parkiem ze starodrzewem z wydzieloną częścią na sad i ogród w północno-zachodniej części posesji przy drodze Pobłocie - Stowięcino. Przed pałacem, wyraźnie oddzielona jest gospodarcza część majątku, która składa się z obór, stajni, gorzelni, kuźni i mniejszych budynków gospodarczych. Do pałacu prowadzi duży podjazd w kształcie podkowy. Obiekt dwukrotnie był niszczony przez pożary. Po II wojnie światowej był siedzibą PGR-u. Na parterze mieściło się przedszkole, biura, mieszkanie, na piętrze - mieszkania, w piwnicy - piwnice mieszkańców pałacu, kotłownia, nieczynna stołówka i magazyny. Obecnie własność prywatna – bez możliwości zwiedzania. 

 

Opis pochodzi z programu opieki nad zabytkami dla gminy Główczyce: 

Pałac jest budowlą jednopiętrową, podpiwniczoną, z wejściem osłoniętym portykiem. Portyk jest wsparty na czworokątnych w przekroju kolumnach, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Na wszystkich poziomach układ wnętrz trójtraktowy z środkową sienią po osi wzdłużnej budynku i pomieszczeniami mieszkalnymi po obu stronach sieni.
Piwnice pałacu zbudowane z ciosów granitowych, tylko obmurowania otworów okiennych i drzwiowych z cegły, mury parteru i piętra również z cegły. Budynek w części parterowej i piętrowej został otynkowany, tynk jest boniowany, co wyraźnie zaznaczone jest na narożnikach. Dach krokwiowo-jętkowy z stolcem, czterospadowy, kryty dachówką zakładkową.
We wnętrzu pałacu zachowała się oryginalna stolarka, na szczególną uwagę zasługują drzwi z ościeżnicami na parterze. W niektórych pomieszczeniach jest oryginalny parkiet, na piętrze są podłogi z desek. W pałacu zachował się jeden oryginalny piec kaflowy, biały z zwieńczeniem w formie korony oraz rzeźbą na stronie licowej pieca.

 

Źródła:

  • Zabytki powiatu słupskiego, Biblioteka Słupska Tom 8, Poznań 1962.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Plan odnowy miejscowości Podole Wielkie na lata 2008-2015.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.
  • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2009-2012.

Zdjęcia:

Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany Dwór
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 407
Numer dawnego rejestru zabytków 199
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 15-02-1966

Lokalizacja

76-220, Podole Wielkie, Polska

Komentarze