A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Szczypkowice

Kategoria: Gmina Główczyce

Pierwsza wzmianka o Szczypkowicach pochodzi z 1469 roku. W dokumentach z owego roku istnieje zapis, że majątek został nadany jako lenno braciom Klausowi i Lorenzowi von Stojentin przez książąt zachodniopomorskich. W 1523 roku jako właściciele wymieniani są: Jurgen i Petern Stojentin. Poprzez małżeństwo Barbary Anny von Stojentin i Ottona von Podewils. Na początku XVIII wieku wieś przeszła w ręce rodu von Podewils i należała do nich do 1796 roku. W 1804 roku majątkiem zarządzał Friedrich von Blankensee. Od tego czasu dobra przechodziły w prostej linii na potomków. Ostatnią właścicielką majątku była wdowa po Luisie von Blankensee, Elisabeth z domu Gandecker.

Pałac znajdujący się w Szczypkowicach został wybudowany w I połowie XIX wieku. Wnętrze budynku uległo zdecydowanej przebudowie.


Źródło:

  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2009-2012.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

     

Zespół Dworsko-parkowy
Skład zespołu Dwór, park
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 211
Numer dawnego rejestru zabytków 164
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 02-02-1961
Gminna ewidencja zabytków Pałac I poł. XIX w., park krajobrazowy z XIX w.

Lokalizacja

76-220, Szczypkowice, Polska

Komentarze