0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Szczypkowice

Kategoria: Gmina Główczyce

Pierwsza wzmianka o Szczypkowicach pochodzi z 1469 roku. W dokumentach z owego roku istnieje zapis, że majątek został nadany jako lenno braciom Klausowi i Lorenzowi von Stojentin przez książąt zachodniopomorskich. W 1523 roku jako właściciele wymieniani są: Jurgen i Petern Stojentin. Poprzez małżeństwo Barbary Anny von Stojentin i Ottona von Podewils. Na początku XVIII wieku wieś przeszła w ręce rodu von Podewils i należała do nich do 1796 roku. W 1804 roku majątkiem zarządzał Friedrich von Blankensee. Od tego czasu dobra przechodziły w prostej linii na potomków. Ostatnią właścicielką majątku była wdowa po Luisie von Blankensee, Elisabeth z domu Gandecker.

Pałac znajdujący się w Szczypkowicach został wybudowany w I połowie XIX wieku. Wnętrze budynku uległo zdecydowanej przebudowie.


Źródło:

  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2009-2012.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

     

Zespół Dworsko-parkowy
Skład zespołu Dwór, park
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania
  • Niszczejący
  • Zniszczony
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 211
Numer dawnego rejestru zabytków 164
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 02-02-1961
Gminna ewidencja zabytków Pałac I poł. XIX w., park krajobrazowy z XIX w.

Lokalizacja

76-220, Szczypkowice, Polska

Komentarze