5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Pałac Bzowo

Kategoria: Gmina Kobylnica

Miejscowość Bzowo (niem. Besow) początkowo należało do księcia pomorskiego Świętopełka, który przekazał  ją zakonowi joannitów. Nie wiadomo jak długo Bzowo było w posiadaniu zakonu. Dokładniejsze dane o właścicielach pochodzą z II połowy XV wieku. W 1480 roku posesjonatem był Mathias Bone. Bohenowie natomiast przejęli wieś w 1529 roku. Bzowo było we władaniu Bohenów przez blisko 400 lat. W 1784 roku właścicielem został Ernst Ludwig von Böhn. W tym czasie we wsi były dwa folwarki. W latach 1773-1775 za dotacje królewskie wybudowano gospodarstwo Plan-heide (dzisiejsza Rozłęka). Należał on najpierw do majątku Bzowo a następnie do Scięgnica. W roku 1857 Franz Wilhelm Adolf von Bohen sprzedał go Friedriechowi von Blumenthal. Następnie Friedrich odsprzedał go w 1892 roku Augustowi Siemersowi, który był również właścicielem Kończewa. W 1901 roku syn Augusta von Siemers przekazał majątek Erichowi von Bonin (najprawdopodobniej to on wybudował pałacyk). W roku 1920 właścicielem Bzowa, był syn Ericha – Albrecht. Z powodów finansowych w 1931 roku Albrecht był zmuszony sprzedać posiadłość Towarzystwu Parcelacyjnemu. Jeszcze tego samego roku Bzowo wraz z folwarkiem zostało rozparcelowane. W pałacu utworzono szkołę powszechną, mieszkania dla dwóch nauczycieli oraz kaplicę ewangelicką.

Obiekt obecnie już nie istnieje, spłonął w 1975 roku. W rejestrze zabytków widnieje zabytkowy park.

 

Źródło:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.
Obiekt opisywany Park pałacowy
Stan zachowania Nieistniejący
Zastosowanie Brak
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1684
Numer dawnego rejestru zabytków 371
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 22-12-1998

Lokalizacja

86-160, Bzowo, Polska

Komentarze