0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Karżnica

Kategoria: Gmina Potęgowo

W latach 1531-1724 Karżnica była w posiadaniu rodu von Chorken. Dokumenty z lat 1575, 1601 i 1605 wymieniają ród von Tessen jako właścicieli. Po śmierci Schwantesa von Tessen majątek przeszedł na własność księżnej Erdmut i rodziny von Chorken. Majątek był w posiadaniu księżnej do 1650 roku. W 1717 roku Karżnicą zarządzali bracia Kaspr i Jan Fryderyk von Grocken. W 1724 r. majątek należał do rodu von Grumbkow. Kolejnym właścicielem w 1733 roku został minister Philipp Otto von Grumbkow, który sprzedał majątek Joachimowi Ehrenreichowi von Kettelhack. Od niego dobra nabyła rodzina von Kleist. W 1803 roku majątkiem zarządzał ród von Krockow. Od 1855 roku właścicielami była rodzina von Wedel, potem zaś Aleksander von Livonius i jego syn Artur. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami była rodzina Lehmanów. Jako właścicieli Karżnicy wymienia się również Puttkamerów. To oni w II połowie XIX wieku wybudowali pałac. 

W latach 90-tych XX wieku pałac był własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2010 roku w pałacu został przeprowadzony remont. 

 

Artykuły:

 

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989, S. 797–800.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.

Zdjęcia:

Zespół pałacowo-parkowy
Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Zastosowanie Własność Agencji Nieruchomości Rolnych
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1147
Numer dawnego rejestru zabytków 251
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 01-07-1987

Lokalizacja

Karznica 18, 76-241, Karznica, Polska

Komentarze