0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Malczkowo

Kategoria: Gmina Potęgowo

Malczkowo od 1575 roku było lennem rodu von Puttkamer. Za sprawą małżeństwa część majątku w 1666 roku przeszła w ręce Martina O. von Massow. W 1718 roku jako właścicieli części majątku wymienia się ród von Massow. Z kolei inna część w 1752 roku należała do rodu von Puttkamer, a jeszcze inna część do Philippa Otto von Grubkow. Potem właścicielem majątku była Friederika von Podewils z domu von Grumbkow. Wniosła ona Malczkowo do rodziny von Podewils jako wiano. Później poprzez małżeństwo Ottona von Bonin z Sopie von Podewils dobra trafiły do rąk rodu von Bonin. W 1827 roku majątek odziedziczył Fryderyk Wilhelm Bogusław von Bonin. W 1883 roku Malczkowo nabył August Beyer, który wybudował tu gorzelnię i dwór. Jego syn Richard wybudował fabrykę płatków ziemniaczanych.

W Malczkowie znajduje się pałac z początku XX wieku.

 

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.

Zdjęcia:

Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1612
Numer dawnego rejestru zabytków 349
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 11-12-1996
Rejestr zabytków Park

Lokalizacja

76-242 , Malczkowo, Polska

Komentarze