0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Sierzno

Kategoria: Gmina Bytów

Wieś pierwszy raz była wzmiankowana w 1303 roku jako Villa Syreno w dokumencie, który potwierdzał przywilej lokacyjny. Założycielami Sierzna (niem. Zerrin) byli gdańscy mieszczanie Janusz i Marquard, którzy w zamian za wykarczowanie tego obszaru zostali zwolnieni z podatków przez biskupa kujawskiego Gerharda (w XIV wieku był on w posiadaniu Sierzna). W 1809 roku majątek zakupił Karol Hoffman. 

Dworek znajdujący się w Sierznie to obecnie wielorodzinny dom. Został on wybudowany w 1921 roku na miejscu wcześniejszego drewnianego, który został spalony. Dwór zamieszkiwała niemiecka rodzina Hartwików (niem. Hartwig). W wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej skrzydło dworu zostało spalone. Obecny kształ obiektu nie przypomina dawnego dworku. 

 

Ciekawostki

 •  W Inwentarzu starostwa bytowskiego i lęborskiego Gerarda Labudy Sierzno wymieniane jest jako Czerzno lub Czerzyn, choć w nawiasie podana jest informacja, że jest to chyba błąd. Czerzno występuje także w Sumariuszu Metryki Koronnej opracowanej przez Wojciecha Krawczuka. Dowiadujemy się z niej, że starostwo bytowskie zostało dożywotnio nadane przez króla  - Stanisławowi Koniecpolskiemu (był on kasztelanem krakowskim i hetmanem wielkim koronnym) za zasługi militarne w walkach z Moskwą i Tatarami. Starostwo to było świeżo przyłączone do Królestwa Polskiego ze względu na śmierć księcia pomorskiego Bogusława XIV (w 1637 roku). Obejmowało ono zamek i folwark w Bytowie oraz kilka wsi, w tym Czerzno.

 

Sierzno

 

 • Z Sierzna pochodzi Paul Granitz. Był on patologiem oraz badaczem trujących grzybów. 

 

Źródła:

 • F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880 - 1902. 
 • Gerard Labuda, Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w., Toruń 1959.
 • J. Skworz, Karty Białe, 1997.
 • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
 • Werner Nemitz, Kriegsende eines HJ - Volkssturmsoldaten 1945-48. Erlenbrisbericht und Recherche, 2000.
 • Wojciech Krawczuk, Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów MK 185 z Archiwum Głównego Akta Dawnych, 2014-2018.
 • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
 • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bytów na lata 2019-2022.
 • Niektóre informaje pochodzą od właścicieli pobliskiej agroturystyki "Chata we Wsi".
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Dom wielorodzinny
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Dwór w zespole dworsko-folwarcznym
Gminna ewidencja zabytków Dwór w zespole dworsko-folwarcznym
Karty Białe Zespół dworsko - folwarczny

Lokalizacja

Sierzno 19, 77-131, Sierzno, Polska

Komentarze