0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Świątkowo

Kategoria: Gmina Bytów

Brakuje informacji o historii Świątkowa oraz o dworze, który się tu znajdował. Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) w Świątkowie znajdował się zespół dworski z I połowy XIX wieku, w jego skład wchodził dwór i park.

 

Źródła:

  • J. Skworz, Karty Białe, 1997.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
  • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bytów na lata 2019-2022.
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Nieistniejący
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Rządcówka w zespole folwarcznym
Gminna ewidencja zabytków Rządcówka w zespole folwarcznym
Karty Białe Relikt zespołu folwarcznego

Lokalizacja

77-100, Świątkowo, Polska

Komentarze