0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Świerzenko

Kategoria: Gmina Miastko

Świerzenko do XIX wieku należało do rodu von Lettow. Później właściciele często się zmieniali. Ostatnim przedwojennym właścicielem (od 1928 roku) był Richard Mecke.

Pałac znajdujący się w Świerzenku pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Przed obiektem po obu stronach drogi rozpościera się podwórze gospodarcze dawnego folwarku z zachowanymi budynkami. Na wschód od pałacu znajduje się park ze starodrzewem, m.in. występują tu: buki, świerki, jesiony, kasztanowce oraz zachowała się alejka grabowa. Przy pałacu znajduje się również niewielki staw.

 

Źródła:

  • P. Bobrowski, Karty Białe, 1997.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Miastko na lata 2017-2020.

Zdjęcie:

  • www.fotopolska.eu, autor: Mariusz Brzeziński, lata 2000-2005 (udostępniono za zgodą autora)

 

Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Zastosowanie Mieszkania
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków pałac w zespole pałacowo-parkowym ob. budynek mieszkalny
Karty Białe zespół pałacowo-folwarczny

Lokalizacja

77-222, Świerzenko, Polska

Komentarze