0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Kartkowo

Pierwsza informacja o wsi pojawia się w 1784 r. Wtedy majątek rycerski wchodził w skład dóbr Unichowo. 

Pałac znajdujący się w Kartkowie pochodzi z II poł. XIX w. Całe założenie pałacowo-rezydencjalne składa się z części rezydencjalnej z pałacem, parkiem i folwarkiem oraz z kolonii domów folwarcznych z końca XIX w. Do pałacu prowadzi aleja lipowa, która na terenie folwarku przechodzi w klonową.

 

Źródła:

  • D. Horoszko, Karty Białe, 1997.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, Gdańsk 2005.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Zdjęcia:

Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu park, pałac
Obiekt opisywany Park
Stan zachowania W remoncie
Zastosowanie Własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1619
Numer dawnego rejestru zabytków 351
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku
Data wpisu do rejestru zabytków 30-12-1996
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół folwarczny: stodoła, budynek mieszkalny
Karty Białe Zespół pałacowo - folwarczno - parkowy

Lokalizacja

77-115, Kartkowo, Polska

Komentarze