A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Rokity

W XIV w. miejscowość należała do rodziny Rokitików, potem kolejno do Pirchów i Munchowów. W czasach niemieckich była nazywana Wielkimi Rokitkami. Po 1920 roku znaczna część terenów znalazła się po polskiej granicy, która przebiegała dwa kilometry na wschód od Rokit. 

W miejscowości znajduje się murowany dwór. 

 

Źródła:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, Gdańsk 2005.

 

Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Nieznany
Zastosowanie Własność prywatna
Rejestr zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Dwór, spichlerz dworski

Lokalizacja

77-116, Rokity, Polska

Komentarze