0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Czarna Dąbrówka

W 1457 roku jako właściciel Czarnej Dąbrówki wymieniany jest Martin von Puttkamer. Kolejnym właścicielem w 1517 roku został członek rodu von Zitzewitz. Między XVI a XVII wiekiem wieś stanowiła leno rodu von Lettow, von Wobeser i von Stojentin. Około 1780 roku doszło do podziału majątku na dwie części. Część A należała do Jacoba Wilhelma von Puttkamer, a część B do Johanna Christiana Ernsta von Puttkamer. Po 1800 roku właścicelem stał się kapitan von Żeromski. Od jego spadkobierców majątek kupił w 1852 roku Waldemra von Puttkamer, który sprzedał go w 1864 roku. Kolejnymi właścicielami byli: Alexander Schulze (1884), Ikier (1910), Harry Ikier (1928) i Hertha Ikier (1938).

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989.
  • D. Horoszko, Karty Białe, 1998.
  • Nasze Pomorze: rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Bytów 2011.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
Obiekt opisywany Dwór
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół folwarczny
Karty Białe Dwór i elementy zespołu folwarcznego

Lokalizacja

77-116, Czarna Dąbrówka, Polska

Komentarze