0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Gliśnica

Właścicielem majątku w Gliśnicy w 1655 rou był Claus von Puttkamer i Steffen oraz Heinrich von Puttkamer. Później wieś stała się lennem rodu von Lietzen, m .in. należała do Christiana Heinricha von Lietzen. Był on właścicielem jednej części majątku, jednak w 1745 roku zakupił również drugą część. Następnie dobra odziedziczył jego syn Karl Mathias von Lietzen. W 1804 roku waścicielem majątku był Christian Ernst von Gruben, a w 1844 roku Pan Wittke kupił dobra za 12 500 talarów. Ostatnimi właścicielami byli: pan Sandkamp (1893), Paul Hoffmeyer (1910), Henry Boll (1924) i Peter Gutzwiller (1938).

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit, Lübeck 1989.
  • Karty Białe, 1997.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
Obiekt opisywany Dwór
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół folwarczny: stajnia, obora, dom robotników folwarcznych
Karty Białe Zespół dworsko - folwarczny

Lokalizacja

77-116, Glisnica, Polska

Komentarze