0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Mikorowo

W 1301 roku Mikorowo było w posiadaniu wicehrabiego ze Sławna. W 1330 roku w źródłach historycznych jako właściciela wymienia się: Woylaus de Micorow (cytat oryginalny). Od 1480 roku majątek należał do rodu von Grumbkow, a od 1527 roku do von Puttkamer. W 1732 roku dobra mikorowskie nabył Christian von Münchow. To on wybudował we wsi dwór. Jego syn kapitan Karl Gustav odziedziczył po nim majątek, który w posiadaniu rodziny był do 1860 roku. Christian miał trzech synów: Wilhelma, Ernsta Philippa i Karla Gustava. W 1884 roku właścicielem został Wilhelm Wallenius, a potem jego syn Mikołaj. Kolejnym nabywcą majątku stał się Franz von Mitzlaff, a potem jego syn Nikolaus (od 1899 do 1920 roku). Ostatnią przedwojenną właścicielką była Ellen von Mitzlaff. 

 

Źródła:

  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989.
  • P. Bobrowski, Karty Białe, 1997. 
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Zdjęcia:

  •  Alexander Duncker, Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pruskiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883 [dostęp: www.digital.zlb.de]. 
Obiekt opisywany Dwór
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Park, obora z zespołu folwarcznego
Karty Białe Zespół dworsko - folwarczny

Lokalizacja

77-116, Mikorowo, Polska

Komentarze