0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Mydlita

Dnia 29 marca 1765 roku Mydlitę nabył baron Wawrzyniec Henryk Puttkamer od porucznika Antoniego Krzysztofa Ossowskiego za sumę 13 tysięcy talarów w złocie lub 14 900 talarów w srebrze. Modlitę wraz z Jasieniem wymienia się w gronie czterech posiadłości, w stosunku do których w XVIII wieku toczyło się postępowanie spadkowe. Wskazuje na to dzieło Brüggemanna. Obie te wsie odziedziczył brat zmarłego Wawrzyńca, Jerzy Dietrich von Puttkamer.

Proces koncentracji własności szlacheckiej zachodził w ziemi bytowskioej na przełomie XVIII i XIX wieku. W tym czasie 3/4 posiadłości należących do rodu Puttkamerów, wykupili przedstawiciele szlachty napływowej. Od Jerzego von Puttkamera majątek w Mydlicie 8 kwietnia 1790 roku, za sumę 18 tysięcy talarów, kupił Józef Łaszkiewski, którego ród wywodził się z Prus Królewskich. Dnia 14 kwietnia 1791 roku została ona odziedziczona przez jego syna Tadeusza, który w innej publikacji występuje również jako Andrzej. W świetle tabeli wasali z 1804 roku jako posesjonatem Mydlity oraz Osówka był Andrzej Łaszewski. 

Dwór znajdujący się w Mydlicie został rozebrany po zakończeniu II wojny światowej.

 

Źródła:

  • P. Bobrowski, Karty Białe, 1997.
  • Nasze Pomorze: rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, nr 12, Bytów 2010.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Nieistniejący
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół folwarczny: stajnia, obora, dom mieszkalny d. pracowników folwarcznych
Karty Białe Zespół dworsko - folwarczny

Lokalizacja

77-116, Mydlita, Polska

Komentarze