0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Barkocin

Kategoria: Gmina Kołczygłowy

Najstarsze zapisy nazwy to: Barkotzen (1658), Barkozen (1780).

W miejscowości zachowały się pozostałości parku z przełomu XIX i XX wieku. 

 

Źródła:

  • M. Jankowska, Karty Białe, 1997.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy, marzec 2011.

 

Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Nieznany
Rejestr zabytków Brak
Karty Białe Relikt zespołu pałacowo-folwarcznego

Lokalizacja

77-140, Barkocin, Polska

Komentarze