5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Pałac Kołczygłówki

Kategoria: Gmina Kołczygłowy

Wieś Kołczygłówki powstała na zmeliorowanych ziemiach Puttkamerów w początkach XVI wieku i została zasiedlona przez osadników z Niemiec.

Neoklasycystyczny pałac znajdujący się w Kołczygłówkach pochodzi z 1868 roku.

 

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Program Ochrony Środowiska Gminy Kołczygłowy na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, Kołczygłowy 2012.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
  • J. Orłowski, K. Ląkocy, Karty białe

Zdjęcia:

Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Zastosowanie Mieszkania
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół pałacowo-folwarczny, pałac
Gminna ewidencja zabytków Park z XIX w.
Karty Białe Zespół folwarczny

Lokalizacja

Kołczygłówki 1, 77-140, Kołczygłówki, Polska

Komentarze