A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac w Trzebielinie

Kategoria: Gmina Trzebielino

Pałac należał do rodziny Puttkamerów i powstał w II poł. XVIII w. 

 

Opis z wikipedii:

Trzebielino stanowiło centrum zachodniej części włości Puttkamerów. Puttkamerowie władali Trzebielinem do 1945 roku. Wieś została wymieniona przez pomorskiego geografa Eilhardusa Lubinusa w 1612 roku jako teren zamieszkały przez Wendów. W XVIII wieku mieszkało tutaj 12 kmieci i 6 zagrodników oraz funkcjonowała kuźnia.W 1836 roku przeprowadzono w Trzebielinie uwłaszczenie chłopów. Mimo prowadzonej przez Puttkamerów akcji kolonizacyjnej do ostatniej wojny miejscowa ludność używała kaszubskich nazw części przysiółków. Po wojnie wśród osadników główny trzon stanowili także Kaszubi z okolic Kartuz, Kościerzyny i Chojnic. Dzięki Puttkamerom w połowie II tysiąclecia ziemia trzebielińska zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać pod względem urbanistycznym, gospodarczym i handlowym.

 

Źródło:

  • Kamila Domaszk, Uwarunkowania i kierunki rewitalizacji dworów i pałaców na terenach byłych państwowych gospodarstwach rolnych w powiecie bytowskim, Gdańsk 2014 (praca magisterska)
  • www.wikipedia.org 

 

 

Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony
Zastosowanie Mieszkania
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 350
Numer dawnego rejestru zabytków 169
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie
Data wpisu do rejestru zabytków 18-03-1965

Lokalizacja

77-235, Trzebielino, Polska

Komentarze