0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Modrzejewo

Kategoria: Gmina Tuchomie

Modrzejewo to stara wieś szlachecka, która należała niegdyś do rozległego klucza tuchomskiego, którym władał rycerz Chocimierz (Kazimierz). W dokumentach po raz pierwszy wymieniane jest w 1345 roku. Modrzejewo było własnością czterech posesjonatów. Jeden z przedstawicieli rodu Wedelstädtów był posiadaczem parceli B we wsi Modrzejewo, która została zakupiona w 1790 r. przez Tomasza Ludwika Stędeka. Ten z kolei był posiadaczem parceli A i B.

Z dawnego kompleksu dworskiego zachował się park z XIX wieku.

 

Ciekawostki:

  • Modrzejewo wraz z Ciemnem i Trzebiatkowem, wymieniane jest w opublikowanych przez ks. Pawła Panskiego zapiskach z ksiąg parafialnych kościoła w Niezabyszewie. Są to zapiski pochodzące z lat 1755-56 i 1775 i dotyczą właśnie tych trzech wsi drobnoszlacheckich okręgu bytowskiego.

 

Źródła:

  • A. Świetlicka, E. Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • P. Płaczek, Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej na ziemi bytowskiej od połowy XVIII do początków XIX w. [w:] Nasze Pomorze, nr 12, Bytów 2010.
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Nieistniejący

Lokalizacja

77-133, Modrzejewo, Polska

Komentarze