0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Mirachowo

Kategoria: Gmina Kartuzy

Za czasów książąt pomorskich Mirachowo należało do kasztelanii gdańskiej i leżało w tzw. ziemi chmielnińskiej. W 1253 roku panem był tutaj Świętopełk. W 1381 roku Krzyżacy urządzili w Mirachowie wójtostwo, które należało do komturstwa gdańskiego. Po drugim pokoju toruńskim (1466) Mirachowo należało do województwa pomorskiego. Lustracja z 1565 roku wykazuje jako dzierżawcę Mirachowa Mikołaja Szczawińskiego. Nie było tam zamku, ale stał drewniany dwór, który został wybudowany przez Łukasza Komopackiego. W 1772 r. rząd pruski odebrał majątek, wypłacając ostatniemu staroście 4666 talarów. Majątek został oddany w dzierżawę. Pod koniec XVIII w. wybudowano nowy budynek dworu w miejscu starego. Postawiono także paterową oficynę dworską, która przylegała do budynku od strony północnej. W 1818 r. władze pruskie przeniosły swoje urzędy do Kartuz. W 1891 r. nowym właścicielem dworku w Mirachowie został Ernest Röhring, a kolejno jego spadkobiercy. W 1903 r. majątek został przejęty przez fiskus i oddany w dzierżawę Georgowi Scupinowi. w 1916 r. nowym dzierżawcą został Johan Kribel, a w 1922 r. Andrzej Wardyn. W 1930 r. w wyniku parcelacji, właścicielem dworu został Andrzej Wardyn. W 1939 r. majątek zajęli Niemcy. Po II wojnie światowej Wardynowie wrócili do dworu i do dziś należy on do rodziny. W latach 1969/70 i 2012/13 przeprowadzono prace konserwatorskie.

Dworek był rezydencją polskich starostów niegrodowych w latach 1473-1772 - Hektor Machwicz (1473 – 1496), Unruchowie (1496 – 1515), Szczawińscy (1515 – 1594), Szczepańscy (1594 – 1658), Linde (1658 – 1677), Jan Przebendowski (1677 – 1729), Franciszek Bieliński (1730 – 1745), Jakub Przebendowski (1745-1752), Ignacy Przebendowski (1752-1772). W dworku odbywały się zjazdy sejmików i sądy ziemskie.

 

Ciekawostka:

  • W Mirachowie doszło do cudownego objawienia się Najświętszej Marii Panny. W Sianowie nie istniał jeszcze kościół. Matka Boska najpierw ukazała się w Mirachowie, bo tam przepłynęła przez jezioro i w wielkiej jasności znaleźli jej figurę okoliczni mieszkańcy. Wtedy rozpoczęto budowę kościołu w Mirachowie. Ale Matka Boska nie chciała w nim pozostać. Trzykrotnie odnajdowano figurę w Sianowie i tam też wybudowano kościoła właśnie dla owej figury.

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, Warszawa 1880.
  • Program opieki nad zabytkami gminy Kartuzy na lata 2016-2019.
  • Rejestr zabytków nieruchomych, stan na 01-09-2016 r.
  • Tablica informacyjna znajdujaca się przed dworkiem.
  • www.dworekmirachowo.pl

Zdjęcia:

Zespół dworski
Skład zespołu dwór, kaplica dworska p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 519
Numer dawnego rejestru zabytków 357
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 20-02-1971
Gminna ewidencja zabytków dwór, park dworski

Lokalizacja

83-329, Mirachowo, Polska

Komentarze