0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Gołębiewo Średnie

Gołębiewo (niem. Golmkau) w XVI wieku posiadali Kostkowie. W 1591 roku Krzysztof Kostka wojewoda pomorski za rozkazem królewskim osadził na swoim dworze w więzieniu Krzysztofa Kilińskiego, opata pelplińskiego, którego uznano za intruza. Później właścicielami majątki byli Czapscy. W 1720 roku Maryanna Czapska kasztelanowa chełmińska uczyniła pobożny legat na cześć Matki Boskiej w Trąbkach. Z kolei w 1749 roku Konstancya Czapska wojewodzina pomorska ufundowała murowany kościół w Trąbkach. W 1789 roku Michał Czapski wojewoda pomorski, starosta krzyszyński utrzymywał w Gołębiewie domową kaplicę.

Dwór w Gołębiewie Średnim został zbudowany w XIX wieku.

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Warszawa 1880.
  • Rejest zabytków nieruchomych, stan na 16.03.2017.

Zdjęcia:

Zespół dworsko-ogrodowy z folwarkiem
Skład zespołu dwór, budynek bramny, owczarnia, kuźnia, gorzelnia, trzy budynki gospodarcze, park
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania
  • Niszczejący
  • Zniszczony
  • Ruiny
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1614
Numer dawnego rejestru zabytków 1161
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 13-12-1996

Lokalizacja

Gołębiewo Średnie 2, 83-033, Gołębiewo Średnie, Polska

Komentarze