A A A
0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Gołębiewo Średnie

Gołębiewo (niem. Golmkau) w XVI wieku posiadali Kostkowie. W 1591 roku Krzysztof Kostka wojewoda pomorski za rozkazem królewskim osadził na swoim dworze w więzieniu Krzysztofa Kilińskiego, opata pelplińskiego, którego uznano za intruza. Później właścicielami majątki byli Czapscy. W 1720 roku Maryanna Czapska kasztelanowa chełmińska uczyniła pobożny legat na cześć Matki Boskiej w Trąbkach. Z kolei w 1749 roku Konstancya Czapska wojewodzina pomorska ufundowała murowany kościół w Trąbkach. W 1789 roku Michał Czapski wojewoda pomorski, starosta krzyszyński utrzymywał w Gołębiewie domową kaplicę.

Dwór w Gołębiewie Średnim został zbudowany w XIX wieku.

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Warszawa 1880.
  • Rejest zabytków nieruchomych, stan na 16.03.2017.

Zdjęcia:

Zespół dworsko-ogrodowy z folwarkiem
Skład zespołu dwór, budynek bramny, owczarnia, kuźnia, gorzelnia, trzy budynki gospodarcze, park
Obiekt opisywany Dwór, Park
Stan zachowania Niszczejący, Zniszczony, Ruiny
Numer rejestru zabytków województwa pomorskiego 1614
Numer dawnego rejestru zabytków 1161
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru zabytków 13-12-1996

Lokalizacja

Gołębiewo Średnie 2, 83-033, Gołębiewo Średnie, Polska

Komentarze