0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Pałac Osieki Bytowskie

Kategoria: Powiat Bytowski

Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim Osieki otrzymały w 1355 roku. W tym samym roku zostały one nadane przez komtura bytowskiego Mikołaja von der Frantz wiernemu Wenikow. Potem teren osady przejęto do domeny książęcej i stworzono folwark, który specjalizował się w hodowli owiec.

Pałac folwarczny został zbudowany w leśnej okolicy. Przylegał do niego park podworski oraz zespół folwarczny z końca XIX wieku. 

W 2003 roku wojewoda pomorski wystosował wniosek o objęcie zespołu pałacowo-folwarcznego ochroną konserwatorską.

 

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII, s. 633.
  • T. Palacz, Karty Białe, 1996.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rozporządzenie nr 15/2003 wojewody pomorskiego z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego "Dolina Słupi".
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.
Obiekt opisywany Pałac
Stan zachowania Nieznany
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Zespół pałacowo-folwarczny, pałac
Gminna ewidencja zabytków Dwór
Karty Białe Zespół pałacowo - folwarczny

Lokalizacja

87-340, Osieki , Polska

Komentarze