5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Dwór Krzemieniewo

Kategoria: Gmina Czarne

Krzemieniewo powstało w czasach panowania książąt pomorskich. W 1354 roku Wielki Mistrz Zakonu Winrich von Kniprode wydał dokument lokacyjny nadając 64 włóki Hermanowi Schentsaka. Krzemieniewo było wtedy wsią rycerską. Schentsak zobowiązany był do stawania konno w wyprawach wojennych oraz do oddawania Zakonowi korzec owsa każdej włóki. Mniejsze świadczenia obowiązywały rycerza Jakuba Krusnera. Otrzymał on w 1378 roku od komtura Konrada Wallenroda 10 łanów ziemi i zobowiązany był jedynie do służby konnej. W 1466 roku Krzeminiewo było wsią szlachecką we władaniu zachodniopomorskiego rodu Kleistów. W połowie XVI wieku posiadali oni 40 łanów ziemi. W czasach Prus Królewskich Krzemieniewo było w posiadaniu Warnke-Demińskich. Z ich czasów znane są powinności chłopów na rzecz dworu. Wszyscy chłopi zobowiązani byli do odrabiania pańszczyzny, w tym m. in. do czyszczenia kominów we dworze. W późniejszym czasie Kleistom udało się odzyskać swój dawny majątek. Nie wiadomo jednak w jaki sposób tego dokonali, być może nastąpiło to poprzez wykup bądź ożenek. Trwało to jednak dość krótko, ponieważ w 1767 roku majątek odkupił od kapitana Kleista poczmistrz królewski Dionizy Dropkowski. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Krzemieniewo było pół wieku w polskich rękach. W 1837 roku wyniku polityki germanizacyjnej władz pruskich znalazło się w posiadaniu Niemców.

Dwór znajdujący się w Krzemieniewie został wybudowany około XIX wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, do którego prowadzi aleja lipowa.

 

Źródła:

  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • T. Gasztold, W., M. Zybajło, Miasto I Gmina Czarne. Zarys Dziejów, Wyd. Zarząd Gminy Czarne, Towarzystwo Miłośników Ziemii Człuchowskiej, Czarne - Człuchów 2001.
  • Wiktor Zybajło, Dzieje wsi i parafii Krzemieniewo w XIV-XIX wieku [w:] Naji Goche. Magazyn Regionalny Społeczno Kulturalny, Cykl: Nasze wsie i miasta, NG 37.
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania
  • Niszczejący
  • Zniszczony
Rejestr zabytków Brak

Lokalizacja

Krzemieniewo 21, 77-300, Krzemieniewo, Polska

Komentarze